Home

Sociaal domein

Levensbreed vanuit behoeften en mogelijkheden van inwoners

Enquête dienstverlening Sociaal Loket gemeente Goeree-Overflakkee

Lees verder

Welkom op onze website


Gemeente Goeree-Overflakkee is volgens de wet verplicht om cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij het beleidsproces.

Cliënten en hun vertegenwoordigers moeten de ruimte krijgen om mee te denken en advies te geven. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. En die kan van die inbreng profiteren en het beleid beter afstemmen op de doelgroep.

Ons Team

Wim Witte
Wim Witte
Voorzitter
Wim Witte
Voorzitter
Wim Witte is op 14 jarige leeftijd gaan werken in de detailhandel. Zes jaar daarna is hij werkzaam geweest op zee als matroos, machinist en
Ben Koot
Ben Koot
Medeoprichter
Ben Koot
Medeoprichter
Ben Koot richt zich op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en is een sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van Stichting Durfhuis.  
Peter Kamp
Peter Kamp
Mede oprichter
Peter Kamp
Mede oprichter
Secretaris stichting Durfhuis, Financieel en juridisch adviseur Frankhuis en Twistvliet Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis & Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij
D. Colenbrander
D. Colenbrander
Mede oprichter
D. Colenbrander
Mede oprichter
Juridisch adviseur, Frankhuis en Twistvliet

Sociaal domein: van transitie naar transformatie

Wat doen wij


Advies
De Cliëntenraad Participatiewet is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester &Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van sociale zaken en arbeidsmarkt
Signaleren
Gevraagd en ongevraagd advies kan niet zonder u en wij hebben input nodig vanuit het veld wat gaat er goed en wat kan beter. Heeft u op of aanmerkingen laat het ons weten via het contactformulier
Hulp
U kunt in een situatie terecht komen dat betrekking heeft op het sociaal domein dat kan zijn een uitkering aanvragen hulpmiddelen of hulp voor uw kind in de eerste instantie is de gemeente het aanspreekpunt
Met elkaar
Burger en professionals begrijpen elkaar soms niet omdat er twee werelden van verschil zijn de professional moet zich kunnen inleven in uw wereld en dat schuurt bijna altijd met elkaar samen eruit komen

Blog

Het verder uithollen van cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie wordt steeds verder uitgehold en gemeenten nemen het niet zo nauw met de wettelijke regels. Leden van deze raden kunnen zeer gemakkelijk worden ontslagen en in feite zijn zij vogelvrij verklaart. In artikel 47 van de Participatiewet staat dat een gemeente een cliëntenraad moet instellen, maar doen dat liever onder artikel 84 van de
Tegenprestatie geldt met ‘corona’ nog steeds
Dat de participatiewet niet wordt versoepeld en de rechten en plichten gewoon moeten worden nageleefd is de zorgplicht van de cliënt schenden. Ondanks de coronacrisis kunnen gemeenten nog steeds een tegenprestatie eisen van bijstandsgerechtigden. De sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden wordt vanwege de coronacrisis niet tijdelijk opgeschort. Schrappen Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) is niet van plan

Laatste nieuws