Welkom bij Cliëntenraad Goeree-Overflakkee
Levensbreed vanuit behoeften en mogelijkheden van inwoners
PARTICIPATIEWET

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong

WMO

De gemeente heeft de plicht om mensen te ondersteunen die vanwege ziekte of beperking problemen ervaren bij hun zelfredzaamheid

JEUGDZORG

Op het gebied van de Jeugdwet voert de gemeente nu alle taken uit die voorheen lagen bij de Bureaus Jeugdzorg van de provincies

SCHULDHULP

De gemeente heeft de verplichting inwoners met schulden te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Over ons

Cliëntenraad Goeree-Overflakkee richt zich op het hele Sociale Domein beleid en uitvoering. Binnen het sociaal domein hebben alle gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij het beleidsproces van de gemeente noemen we cliëntenparticipatie. Iedere gemeente gaat daar anders mee om en is geregeld in de wet.

Ons Team

Wim Witte

Voorzitter

Van het vrij leven naar een hele andere wereld en heeft zich daardoor niet laten ontmoedigen en ging mensen helpen die in de bijstand zitten en zeer geïnteresseerd geraakt in schuldhulpverlening.

Peter Kamp

Medeoprichter

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle.

Ben Koot

Medeoprichter

Ben Koot richt zich op de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en is een sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van Stichting Durfhuis.  

 

Sociaal domein: van transitie naar transformatie

ADVIES

De Cliëntenraad Participatiewet is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester &Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het gebied van sociale zaken en arbeidsmarkt

SIGNALERING

Gevraagd en ongevraagd advies kan niet zonder u en wij hebben input nodig vanuit het veld wat gaat er goed en wat kan beter. Heeft u op of aanmerkingen laat het ons weten via het contactformulier

HULP

U kunt in een situatie terecht komen dat betrekking heeft op het sociaal domein dat kan zijn een uitkering aanvragen hulpmiddelen of hulp voor uw kind in de eerste instantie is de gemeente het aanspreekpunt

MET ELKAAR

Burger en professionals begrijpen elkaar soms niet omdat er twee werelden van verschil zijn de professional moet zich kunnen inleven in uw wereld en dat schuurt bijna altijd met elkaar samen eruit komen

× Hoe kan ik je helpen? Available from 09:00 to 22:00