Advies


Cliëntenraad Goeree-Overflakkee richt zich op het hele Sociale Domein beleid en uitvoering. Binnen het sociaal domein hebben alle gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij het beleidsproces van de gemeente noemen we cliëntenparticipatie. Iedere gemeente gaat daar anders mee om en is geregeld in de wet.