Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet


Uw mening over leven in de bijstand.

Met onderstaande enquête willen wij, de Cliëntenraad Goeree-Overflakkee, een beeld krijgen over uw:

  • Praktijkervaring met een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering
  • De theorie en de praktijk van re-integratie trajecten
  • De manier van werken van de Gemeente
  • De Participatiewet

Deze enquête is geheel anoniem.

De resultaten van deze enquête willen wij graag delen met cliëntenraden:
De landelijke cliëntenraad,
Politici,
Beleidsmedewerkers,
Uitvoerenden,
En natuurlijk voor u de uitkeringsgerechtigden.

Deze enquête is bedoeld om verbeterpunten/knelpunten aan het licht te brengen die door ervaringsdeskundigen (u dus)
naar voren zijn gekomen.
Lees eerst de vraag en de antwoord mogelijkheden alvorens uw definitieve antwoord te geven.
Op iedere vraag is één antwoord mogelijk.

Wij danken u voor uw medewerking, en zien met grote belangstelling de resultaten tegemoet.

 

Vraag1: Hoelang maakt u al gebruik van een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering?
Vraag 2: Wat was de reden voor de aanvraag van een bijstandsuitkering?
Vraag 3: Wat vind u ervan om gebruik te moeten maken van een bijstandsuitkering?
Vraag 4: Wat is uw huidige gezinssituatie?
Vraag 5: Ziet u mogelijkheden om weer uit de bijstand te komen?
Vraag 6: Wat is uw leeftijd?
Vraag 7: Bij de aanvraag van bijstand, heeft de gemeente u goed geïnformeerd over uw rechten en plichten?
Vraag 8: Is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering soepel verlopen?
Vraag 9: Moet u van de gemeente verplicht solliciteren?
Vraag 10: De gedachte achter de participatiewet is, dat gemeenten dichter bij de burger staan en daardoor
beter en efficiënter kunnen werken, wat is uw mening?