Over ons

Welkom bij

Cliëntenraad Goeree-Overflakkee

Cliëntenraad Goeree-Overflakkee richt zich op het hele Sociale Domein beleid en uitvoering. Binnen het sociaal domein hebben alle gemeenten er per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden bij gekregen in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij het beleidsproces van de gemeente noemen we cliëntenparticipatie. Iedere gemeente gaat daar anders mee om en is geregeld in de wet.

Participatiewet (ART 47)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (ART. 2.1.3)
Jeugdwet (ARTIKEL 4.2.5)

Cliëntenparticipatie is van belang voor de doelgroepen zelf. Dit zijn binnen het sociaal domein:

Bijstandsgerechtigden (PW) ook die met een arbeidsbeperking
Mensen met een beperking en een WMO-voorziening
Mensen in de sociale werkvoorziening (WSW)
Jeugdigen die onder de jeugdzorg vallen

Luister naar uw cliënt:

De muur van gemeente en cliënt wordt steeds dikker. Om een goed beleid te kunnen maken heb je ervaringsdeskundigheid nodig. Wees nieuwsgierig naar de leefwereld van uw cliënten dit is erg belangrijk. Raad en het college zitten vastgeroest in oude gewoonten. Zij moeten met elkaar in gesprek om de onderlinge samenwerking te verbeteren, samen moeten ze vooral in gesprek met de inwoners van de gemeente. En voor ‘achterkamertjes politiek’ is dan geen plaats en moet ook nooit de bedoeling zijn.

 

 

%

Signaleren

%

Bijstaan

%

Luisteren