Schulden


Gerelateerde afbeelding

Het kabinet wil meer mensen uit de schulden helpen. Het gaat vooral om mensen die in een uitzichtloze situatie zitten. Daarom gaat het kabinet in gesprek over een brede schuldenaanpak. Dit doet zij met gemeenten en  diverse partijen, zoals Bureau Kredietregistratie (BKR) en Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

 

Maatregelen kabinet om schulden aan te pakken

Enkele maatregelen die het kabinet wil nemen om schulden aan te pakken zijn:

  • Er wordt onderzocht of het minimumbedrag van € 40 incassokosten bij kleine vorderingen omlaag kan.
  • Er komt een proef waarbij iemand met meerdere schulden deze bij dezelfde rechter kan afhandelen.
  • Mensen moeten bij beslag op hun bankrekening genoeg geld overhouden om van te leven.
  • Iemand met schulden moet makkelijker kunnen aankloppen bij schuldhulpverlening.

In totaal heeft het kabinet 40 actiepunten. Deze staan in het Actieplan ‘Brede schuldenaanpak’ van 23 mei 2018.

Spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Het kabinet wil in 2019 een aantal spoedmaatregelen invoeren om mensen met schulden te helpen.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat schuldenaars te weinig inkomen hebben om van te leven. De maatregelen overbruggen de periode totdat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking treedt.

Herziening van het beslag- en executierecht

Het wetsvoorstel Herziening van het beslag- en executierecht komt tegemoet aan het bestaansminimum van schuldenaren.  Ook maakt het wetsvoorstel beslaglegging en executie eenvoudiger.  Het wetsvoorstel wordt in 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. De wet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in.
Het wetsvoorstel heeft 3 uitgangspunten:

  1. Bestaansminimum schuldenaar moet worden geborgd. Dit gebeurt onder andere door te regelen dat bij beslag op een bankrekening de schuldenaar over een bepaald bedrag blijft beschikken om in zijn eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast wordt de lijst van zaken die een deurwaarder niet in beslag mag nemen uitgebreid. Zaken die de schuldenaar nodig heeft voor de dagelijkse levensbehoeften en bijvoorbeeld ook gezelschapsdieren komen op die lijst te staan.
  2. Beslag en executie moeten zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden. De afhandeling van het beslag kan sneller en goedkoper doordat de deurwaarder roerende zaken online mag verkopen, een executieverkoop online mag aankondigen en straks vanachter zijn bureau auto’s in beslag mag nemen via het kentekenregister.
  3. Er mag geen beslag en executie plaatsvinden als te verwachten is dat de kosten hiervan hoger zijn dan de opbrengsten.

Bron: Rijksoverheid